Skip to main content

Az Érintett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltak szerint engedélyezi az általa megadott személyes, valamint a kiválasztási folyamat során gyűjtött összes adat feldolgozását.

Ezeket a Gonvarri Material Handling AS, Østensjøveien 27, 0661 Oslo postacímmel és info@gonvarri-mh.com e-mail címmel, mint adatkezelő kezeli a feldolgozás során.

Hogyan történik az adatok feldolgozása?

Az alábbiakban részletezett adatkezelést, amelyről az érintettet tájékoztatjuk, az általa szolgáltatott személyes információkkal végezzük el:

Hírlevél feliratkozás

Feliratkozás a Gonvarri Material Handling hírlevelére, egy rendszeres e-mailre, amely a Gonvarri Material Handling termékeivel kapcsolatos, marketing célú információkat tartalmaz.

Nemzetközi érdeklődés

Kapcsolatfelvételi űrlap, amellyel e-marketing célú információ kérhető a Gonvarri Material Handling termékeiről.

Milyen adatok gyűjtése történik?

A fent említett adatfeldolgozás elvégzéséhez az alábbi információkat kell begyűjteni a munkavállalóktól:

Hírlevél feliratkozás

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • E-mail cím

Kapcsolatfelvételi űrlapok

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Város
 • Ország
 • Cégnév
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Érdeklődés

Mi a jogalap?

Ezen adatkezelések alapja és jogalapja az Érintett azon hozzájárulásában található meg, amelyet a GMH honlapján ezen tájékoztatás elfogadásával kértek tőle.

Meddig tároljuk az adatait?

Hírlevél feliratkozás

Az információk bekerülnek a CRM adatbázisunkba és addig tároljuk azokat, amíg az Érintett vissza nem vonja a hozzájárulását.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Az információk bekerülnek a CRM adatbázisunkba és a hozzájárulástól számított 6 évig tároljuk azokat, vagy amíg az Érintett vissza nem vonja a hozzájárulását.

Kinek küldjük el az adatait?

Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve ha erre jogszabály kötelez bennünket.

Milyen jogai vannak?

Az Érinett jogosult személyes adataihoz hozzáférni, valamint kérheti a pontatlan adatok helyesbítését vagy adott esetben azok törlését, ha többek között azokra már a továbbiakban nincs szükség abból a célból, amiért eredetileg összegyűjtötték.

Az Érintett bizonyos körülmények között kérheti adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben csak igények érvényesítése vagy védelme céljából őrizzük meg azokat.

Az Érintett bizonyos körülmények között és sajátos helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat adatainak kezelése ellen. A GHM és/vagy társult vállalatai beszüntetik az adatok feldolgozását, kivéve a kényszerítő erejű, jogi indokokat, illetve az esetleges követelések érvényesítését vagy védelmét.

E jogok gyakorlása, illetve egyéb pontosítások érdekében az érdekelt fél írhat a fent megjelölt postacímre vagy a következő e-mail címre: Privacy.Rights@gonvarri.com, a https://www.gonvarri.com/en/privacy-management/ oldalon leírt eljárás szerint.