Skip to main content

Használati feltételek

Üdvözöljük a Dexion oldalán (az „Oldal”). Az oldal elérése és használata bizonyos használati szabályozások és az érvényben lévő jogszabályok és előírások tárgyát képezi.

Az oldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával Ön elismeri korlátozás vagy minősítés nélkül, hogy elolvasta, megértette és  egyetért korlátozás vagy minősítés nélkül ezekkel a Használati feltételekkel, és megfelel minden hatályban levő jogszabálynak és  rendelkezésnek.

Továbbá elismeri, hogy ez bármilyen más egyezményt hatálytalanít, amely Ön és a Gonvarry Material Handling vállalatai között létrejött, amelynek része a Dexion, a téma tárgyát érintően. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el korlátozás vagy  minősítés nélkül ezeket a Használati feltételeket, akkor nincs felhatalmazva az oldal megnyitására vagy használatára, és kérjük,  szíveskedjen azonnal elhagyni az oldalt.

Nemzetközi felhasználók

A honlapot a Gonvarry Material Handling ellenőrzi, üzemelteti és adminisztrálja. A Gonvarry Material Handling nem állítja, hogy az  Oldalon szereplő anyagok megfelelőek vagy elérhetőek használat céljából más helységekben az EU-n kívül. Tilos az Oldal megnyitása olyan területekről, ahol tartalma illegálisnak számít. Akik mégis az Oldal megnyitása mellett döntenek saját helységeikből, azok saját kezdeményezésükből teszik és felelősek a helyi jogszabályok betartásáért.

Különálló jogi entitások

A Gonvarry Material Handling minden leányvállalata különálló részvénytársaságot képez, amely menedzseli és szabályozza a saját ügyeit.

Minden ilyen leányvállalat saját identitással rendelkezik, viszont az Oldalon néha használjuk a „Gonvarry Material Handling“, „mi” vagy “minket” formákat, amikor általánosságban hivatkozunk a Gonvarri Material Handling vállalatokra vagy nem célunk bármelyik Gonvarri vállalat beazonosítása. Ezen formák használata csak kényelmi okokból történik, és nem szándékszik a testületi kapcsolatok pontos leírását adni.

A szerzői jog és a védjegyek

Az Oldal minden tartalmát, a design korlátozása nélkül, beleértve a tervrajzokat, grafikákat, képeket, formátumokat és az Oldal más vizuális elemeit szellemi tulajdonjogok védik, beleértve, de nem korlátozva a Copyright © 2008 Gonvarry Material Handling által (vagy  ahol ily módon jelezték, a Gonvarry Material Handling bármely leányvállalata vagy licenctulajdonosa). Minden jog fenntartva, ha csak
nincs kifejezett módon engedélyezve. Minden tulajdonjog, ami az Oldalon lévő információkra és anyagokra vonatkozik, beleértve, de nem korlátozódva a Gonvarry Material Handling nevére, logóira, védjegyére, a grafikákra, fényképekre, képekre és a tartalomra a The Gonvarry Material Handling (vagy bármelyik leányvállalatának) birtokát vagy licencét képezi, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Használati korlátozások

Az itt megállapítottakon kívül tilos módosítani, többszörisíteni, reprodukálni, újra kinyomtatni, feltölteni, postázni, továbbítani vagy forgalmazni bármilyen módon az Oldal bármelyik anyagát, beleértve a kódot és szoftvert. Az Oldalról letölthet anyagokat személyes, nem kereskedelmi célokra, megbizonyosodva róla, hogy az anyag nem módosul és sértetlen állapotban megőriz minden szerzői jogot és más
tulajdonjogi jegyzéket. Megengedett a sajtóközlemények és más világosan “nyilvánosnak” jelölt dokumentumok használata nyilvános kommunikáció során, ha az információforrás meg van jelölve. Felelősségvállalás korlátozása

ÖN EGYETÉRT, HOGY A GONVARRI MATERIAL HANDLING, BELEÉRTVE A LEÁNYVÁLLALATAIT ÉS A KAPCSOLODÓ CÉGEKET, ÜGYFELEIT, PARTNEREI ÉS AZOK ALKALMAZOTTJAI, HIVATALNOKAI, IGAZGATÓI, SZERZŐDŐ FELEI, MEGBÍZÓI, BESZÁLLÍTÓI, LICENCTULAJDONOSAI, JOGUTÓDJAI, ÖRÖKÖSEI, BIZTOSÍTÓI ÉS
ÜGYNÖKEI NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS VAGY SZÜKSÉGSZERŰEN KÖVETKEZŐ KÁROKÉRT,
JÖVEDELEMVESZTÉSÉRT VAGY ÜZLETI MEGSZAKÍTÁSÉRT, AMI ABBÓL ADÓDIK, HOGY MEGNYITOTTA VAGY HASZNÁLTA AZ OLDALT, VAGY KÉPTELEN VOLT
MEGNYITNI VAGY HASZNÁLNI AZ OLDALT VAGY BÁRMELY BELINKELT OLDALT, AKKOR IS, HA A GONVARRI MATERIAL HANDLING KIFEJEZETTEN FELHÍVTA RÁ A
FIGYELMÉT A HASONLÓ KÁROK LEHETŐSÉGÉRE. EGYETÉRT AZZAL, HOGY MEGVÉDI, KÁRPÓTOLJA ÉS ÁRTATLANNAK TARTJA A GONVARRI MATERIAL HANDLING ÉS LEÁNYVÁLLALATAIT ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATAIT, ÜGYFELEIT ÉS KÖZÖS PARTNEREIT ÉS AZOK ALKALMAZOTTJAIT, HIVATALNOKAIT, IGAZGATÓIT, SZERZŐDŐ FELEIT, MEGBÍZÓIT, JOGUTÓDJAIT, ÜGYNÖKEIT ÉS ÖRÖKÖSEIT BÁRMINEMŰ KÖLTSÉGEK, KÁROK, VESZTESÉGEK VAGY FELMERÜLŐ FELELŐSSÉGEK ESETÉN, AMELYEK AZ OLDAL MEGNYITÁSÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK EZEN FELTÉTELEK MEGSÉRÉTSÉVEL VAGY JOGSÉRTÉS ESETÉN.